Aesco Group Sp. z o.o. od lat prowadzi audyty wewnętrzne w samorządach na terenie całej Polski. Dzięki wsparciu certyfikowanych audytorów Aesco Group, nasi Klienci mają pewność spełniania wymogów ustawowych i obniżają swoje koszty względem bezpośredniego zatrudnienia etatowego audytora w swoim urzędzie.

Jednostka samorządu terytorialnego, której wielkość budżetu przekroczy kwotę 40 milionów złotych, zobowiązana jest wdrożyć i prowadzić audyt wewnętrzny. Mówi o tym art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

„Audyt wewnętrzny prowadzi się w jednostkach samorządu terytorialnego, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów lub kwota wydatków i rozchodów przekroczyła wysokość 40 000 tys. zł.”

Obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w JST i podległych jej jednostkach wchodzi w życie wraz z uchwaleniem budżetu lub zmiany do budżetu, które spełnią ww. parametry finansowe.

Zgodnie z art. 278 ust. 3 uofp audyt wewnętrzny może być prowadzony przez usługodawcę, jeżeli ujęta w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego kwota dochodów i przychodów oraz kwota wydatków i rozchodów jest niższa niż 100 000 tys. zł”. Art. 279 ust. 3 uofp mówi, że „Umowę z usługodawcą, o której mowa w ust. 2, jednostka sektora finansów publicznych zawiera na okres co najmniej roku.”

Jesteśmy gotowi wesprzeć także Państwa. Zapraszamy do umówienia bezpłatnego spotkania z naszym przedstawicielem w celu omówienia zakresu koniecznych prac i warunków, na jakich możemy rozpocząć ewentualną współpracę, pod numerem telefonu (22) 213 81 60 lub poprzez e-mail biuro@aesco.com.pl.