Aesco pozyskał finansowanie dla projektu farm wiatrowych w wysokości 500 mln zł