XVI Forum Kapitału i Finansów w Katowicach (prezentacja dot. zmian w zakresie limitacji zadłużenia)