W dniach 2-3 października odbywa się XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W tegorocznym Forum weźmie udział blisko 1000 osób.

W piętnastej edycji Forum Aesco Group zostało wyróżnione poprzez nadanie tytułu Partnera Merytorycznego, co oznacza m.in. udział naszych ekspertów w wybranych panelach dyskusyjnych oraz możliwość indywidualnego spotkania z nimi.

Wśród moderatorów 3 paneli znalazł się Mariusz Gołaszewski, Prezes Zarządu Aesco Group, który moderuje panele dyskusyjne w zakresie finansowania inwestycji w JST i w spółkach komunalnych, a także procedowanych zmian w zakresie limitacji zadłużenia JST.

W trakcie dwóch dni Forum funkcjonowało będzie stoisko Aesco Group w Strefie Eksperta w holu głównym MCK, na które serdecznie zapraszamy. W każdej chwili nasi przedstawiciele, w tym członkowie zarządu i dyrektorzy regionalni, będą gotowi podsunąć dopasowane rozwiązania z naszej oferty produktowej, które pozwolą wykorzystać szanse minimalizując zagrożenia.

Prezentacja dot. zmian w zakresie limitacji zadłużenia jest do pobrania tutaj.