Wyjątkowo udany początek roku dla emisji obligacji Piastowa i Dobronia