W tym roku rekordowo wcześnie, bo już w lutym dwie gminy: Miasto Piastów i Gmina Dobroń uplasowały swoje obligacje na rynku bankowym. W przypadku Piastowa było to 28 mln zł, a kwotowania marż na poszczególne serie rozpoczynały się już 0d 0,40%. W przypadku Dobronia dla kwoty przy kwocie 12,4 mln zł kwotowania zaczynały się od 0,50%. To pokazuje, że warto korzystać z okresu “flauty” na początku roku i starać się w bankach o jak najlepsze warunki.

Aesco Group specjalizuje się w emisjach obligacji komunalnych dla samorządów. Od 2011 roku przeprowadziliśmy ponad 200 takich emisji, a ich kwota przekroczyła już 2 mld zł. Z racji prowadzenia tak wielu emisji, posiadamy największe na polskim rynku wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, a także duże możliwości negocjowania bardzo dobrych cen w polskich bankach. Dla banków jesteśmy hurtownikiem i zapewniamy im wysokie obroty, co przekłada się na lepsze warunki dla naszych klientów. Współpracujemy ze wszystkimi bankami na polskim rynku, które zajmują się obligacjami komunalnymi, a podstawą wyboru banku, który kupuje obligacje jest zawsze zaproponowanie przez niego najlepszych warunków samorządowi czy spółce komunalnej.

Od 2011 roku obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania samorządów emisją obligacji komunalnych. Dzieje się tak głównie ze względu na to, że zadłużenie wynikające z obligacji komunalnych jest lepiej dostosowane do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, pozyskuje się je łatwiej i często jest tańsze niż kredyty bankowe.

Więcej informacji związanych z emisją obligacji komunalnych znajduje się tutaj.