“Wspólnota” o realizacji Programu Postępowania Naprawczego przygotowywanego przez Aesco Group