Patrz też: Przeciwdziałanie finansowym skutkom COVID-19

Na przełomie kwietnia i maja 2020 r. prezes zarządu Mariusz Gołaszewski przeprowadził ponad 20 webinarów dla skarbników i włodarzy JST z całego kraju. Bardzo dziękujemy Fundacji Rozwoju Demokracji LokalnejZwiązkowi Gmin LubelszczyznyŚląskiemu Związkowi Gmin i Powiatów i Stowarzyszeniu Gmin Wielkopolski za umożliwienie przeprowadzenia tak dużej akcji edukacyjnej.

Poniżej możecie Państwo znaleźć zapis webinaru, który przeprowadzony został dla samorządów zrzeszonych w Śląskim Związku Gmin i Powiatów w dniu 21.05.2020 r. W webinarze uczestniczyło ponad 200 osób z ponad 100 samorządów.

I część:

Nowa normalność i inne następstwa kryzysów finansowych

Omówienie scenariuszy rozwoju kryzysu COVID-19 i jego wpływu na finanse JST

Omówienie sytuacji sektora bankowego w czasie kryzysu i nakreślenie ryzyk dot. utraty środków przez JST, a także braku dostępu do finansowania

II część:

Inflacja – jej rola w wychodzeniu z długu i znaczenie negatywnych realnych stóp procentowych

Główne ryzyka związane z kryzysem dotyczące JST: ryzyko płynności, ryzyko utraty zdolności kredytowej, ryzyko refinansowania, ryzyko cen długu

Znaczenie przepisów z tarczy 1.0 i 4.0 dla budżetu, WPFu i sytuacji zadłużeniowej JST

Opisanie kroków, jakie należy przedsięwziąć, żeby nie stracić płynności w 2020 roku i nie złamać wskaźnika z art. 243 ufp w latach 2021-2023