Udana restrukturyzacja zadłużenia Powiatu Suskiego w wys. ponad 24 mln zł