W marcu zakończyliśmy projekt restrukturyzacji zadłużenia Powiatu Suskiego z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, w wyniku którego powiat jest w stanie bez problemu obsługiwać swoje zobowiązania, spełnić wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz planować nowe inwestycje. Do restrukturyzacji zastosowaliśmy nowatorską konstrukcję prawną opartą na wstąpieniu w prawa zaspokojonego wierzyciela w celu spełnienia warunków ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych.