Udana konsolidacja kredytów w wys. 117 mln zł w Tarnobrzegu