Aesco Group kończy właśnie etap strukturyzacji finansowania dla kolejnego projektu pozyskania finansowania w spółce komunalnej. Miasto Stargard zamierza zlecić swojej spółce Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budowę przedszkola miejskiego wraz z jego finansowaniem. Wstępna wartość projektu wynosi ok. 10 mln zł. Strukturyzacja finansowania polega w tym przypadku na wykonaniu modelu finansowego przedsięwzięcia, zgodnie z którym wyliczony zostanie optymalny okres spłaty zobowiązania zaciągniętego przez TBS na budowę, przewidywana wartość czynszu, jakie miasto będzie płaciło za udostępnienie przedszkola, konieczne zabezpieczenia, jakich spółka może udzielić bankowi i określenie przepływów finansowych w projekcie wystarczających na obsługę zaciągniętych zobowiązań.

Po fazie strukturyzacji Aesco wesprze TBS w procesie rozmów z bankami w celu podpisania umowy finansowania.

To już kolejny projekt realizowany dla Stargardu, po emisji obligacji dla Miasta i jego spółki OSiR Stargard.

Jeśli jesteś zainteresowany podobnymi projektami przeczytaj o emisji obligacji dla JST tutaj lub o finansowaniu spółek komunalnych tutaj.