Mariusz Gołaszewski na XV Forum Kapitału i Finansów w Katowicach w dn. 6.10.2017 r.: Skarbnicy stali się Dyrektorami Finansowymi w swoich jednostkach samorządu terytorialnego. Zmieniają się strategie zarządzania długiem na wzór metropolii, choć nie wszędzie. Radni muszą się edukować, Dużo większe znaczenie uzyskała w samorządach nadwyżka operacyjna która jest odpowiednikiem zysku operacyjnego w przedsiębiorstwie i decyduje o sile finansowej samorządu. Ta nadwyżka w ostatnich 3 latach wzrosła w Polsce o 25%. O podobny procent wzrosła też zdolność kredytowa, a więc też potencjał do finansowania inwestycji. Zagrożeniem jest fakt, że w przypadku wzrostu stóp procentowych tylko o 2 punkty procentowe możliwe jest, że 425 samorządów złamie wskaźnik z art. 243 ufp.