Wraz z wprowadzeniem nowych limitów zadłużenia, bardzo dużo samorządów przeprowadza analizy w celu powołania spółek komunalnych. Prowadzenie zadań własnych za pomocą spółki umożliwia realizację inwestycji infrastrukturalnych bez zadłużania budżetu samorządu. Możliwe jest też przeniesienie istniejącego długu na spółkę w celu zmniejszenia długu samorządu. 

Aesco pracuje obecnie na kilkunastoma tego typu projektami. Dotyczą one głównie gospodarki wodno-ściekowej, ale też przesyłu ciepła czy zarządzania drogami i mostami. Zajmujemy się całością projektu: od przygotowania studium wykonalności poprzez decyzje rady gminy/miasta, powołanie spółki lub przekształcenie zakładu budżetowego, aż po zdobycie finansowania.