Ostatnie wybory samorządowe przyniosły zmiany włodarzy w ok. 1/3 samorządów w Polsce. Większość z nich ma ambitne plany i chce skorzystać ze środków z nowej perspektywy UE. Jednak na dzień dobry zadają sobie pytania: Jakim potencjałem inwestycyjnym dysponuje moja gmina/powiat? Czy stać mnie na te inwestycje? Czy są zagrożenia dla spłaty obecnie posiadanego długu? Czy są możliwości wyeliminowania tych zagrożeń? Jak silna finansowo jest gmina/powiat na tle podobnych jednostek?


Na te pytania odpowiada Raport otwierający kadencję, który przygotowujemy już dla kilkunastu włodarzy. W raporcie podajemy konkretne liczby i sposoby na zwiększenie swoich możliwości finansowych. Jest materiałem, którego zalecenia realizujemy potem wspólnie z gminami i powiatami.
Zapraszamy do współpracy.