Prezentacja dot. zmian w art. 243 ufp dla IV Forum Skarbników na Kongresie Gmin Wiejskich w Poznaniu