Prawidłowa Wieloletnia Prognoza Finansowa z punktu widzenia RIO i banków