Jesteśmy firmą świadczącą usługi finansowe i doradcze dla sektora finansów publicznych. W związku z rozwojem działalności szukamy kandydatów na stanowisko Audytor Wewnętrzny w sektorze JSFP.

Zadania:

• przygotowywanie programów audytu,
• opracowywanie, we współpracy z klientami, rocznych planów pracy,
• terminowa realizacja czynności audytowych,
• dokumentowanie ustaleń, w tym weryfikacja funkcjonowania procedur i mechanizmów kontrolnych,
• opracowywanie dokumentacji roboczej i sprawozdań,
• proponowanie rozwiązań eliminujących nieprawidłowości, zaleceń poaudytowych oraz monitorowanie ich realizacji,
• sprawozdawczość do Dyrektora ds. Audytu

Wymagania:

WARUNEK KONIECZNY: posiadanie uprawnień do przeprowadzania audytu wewnętrznego w JSFP określonych w art. 286 ustawy o finansach publicznych,
• doświadczenie zawodowe w dziedzinie audytu wewnętrznego,
• znajomość przepisów w zakresie audytu wewnętrznego w JSFP,
• umiejętność syntetycznego formułowania na piśmie wyników audytu,
• umiejętność samodzielnej organizacji pracy i zarządzania czasem,
• umiejętność analitycznego myślenia i ustrukturyzowanego podejścia do rozwiązywania problemów,
• wysoki poziom komunikacji oraz zdolność do budowania relacji biznesowych,
• gotowość do częstych podróży służbowych (praca w terenie u naszych Klientów),
• prawo jazdy kat. B,
• bardzo dobrej znajomość MS Office.

CO OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub w innej dogodnej formie zatrudnienia,
 • nowoczesne warunki i niezbędne narzędzia, w tym samochód służbowy lub ryczałt,
 • cykliczne integracje,
 • opiekę medyczną.

CV proszę przesyłać pod adres mailowy: kariera@aesco.com.pl z tematem „Praca audytor wewnętrzny”.

Prosimy o zamieszczenie Klauzuli Zgody:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez jest Aesco Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67/77, 00-871 Warszawa dla potrzeb rekrutacji”

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aesco Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 67/77, 00-871 Warszawa,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 wraz z późn. zmianami),
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu,
 4. innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne.