Jak oszacować zdolność kredytową przy obecnych limitach zadłużenia JST w 2017?