Wykup wierzytelności to sposób na sfinansowanie inwestycji dla gmin, którym zależy na utrzymaniu aktualnego poziomu spłat zobowiązań kredytowych i bezpieczeństwo zachowania limitu z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłata takiego finansowania nie obciąża wskaźnika obsługi długu z ww. artykułu ustawy.

Wykup wierzytelności polega na nabywaniu przez Bank niewymagalnych, pieniężnych wierzytelności (długoterminowych), przysługujących wykonawcy, tzw. Zbywcy, względem Zamawiającego, tzw. Dłużnika.

Dla gminy oznacza to, że faktury wobec wykonawcy inwestycji są pokrywane bezpośrednio przez Bank, a gmina spłaca powstałe zobowiązanie względem Banku w formie wydatku majątkowego rozłożonego na kolejne lata.

Jednostka samorządu terytorialnego może przeprowadzić jeden przetarg na realizację przedsięwzięcia wraz z jego finansowaniem. Wówczas to po stronie wykonawcy (firmy budowlanej) będzie leżał obowiązek znalezienia Banku gotowego wykupić wierzytelności z tytułu inwestycji będącej przedmiotem postępowania.

Schemat transakcji forfaitingowej

W ramach naszej usługi zapewniamy:

  • Doradztwo przy doborze inwestycji odpowiednich do sfinansowania poprzez forfaiting
  • Rozeznanie rynku w zakresie możliwości zdobycia finansowania
  • Doradztwo przy określeniu brzegowych warunków transakcji (potencjalne koszty, dostępne opcje, tryb przeprowadzenia)
  • Określenie wpływu transakcji na Wieloletnią Prognozę Finansową
  • Zaproponowanie projektu zapisów uchwały rady gminy
  • Zaproponowanie projektu zapisów SIWZ
  • Wsparcie przy formułowaniu ogólnych warunków umowy

Zapraszamy do umówienia bezpłatnego spotkania z naszym przedstawicielem w celu omówienia sposobów finansowania Państwa planu inwestycyjnego i ustalenia, czy wykup wierzytelności przyniesie Państwu największe korzyści.