Na finanse samorządu mają wpływ różne czynniki, często niezależne od samego podmiotu. Może wówczas okazać się, że istniejące zobowiązania staną się niekorzystne z uwagi na harmonogramy spłat nieprzystające do aktualnych możliwości gminy lub spółki albo nadmierne koszty odsetkowe.

Refinansowanie istniejących zobowiązań to często jedyne rozwiązanie pozwalające na nowo ułożyć harmonogramy spłat rat kredytowych lub wykupu obligacji czy obniżyć koszty. Refinansowanie jest też sposobem na usunięcie poręczeń udzielonych przez samorząd, zaniżających jego własny potencjał zadłużeniowy.

Skorzystanie ze wsparcia właściwego doradcy, takiego jak Aesco Group, pozwala na odpowiednie przygotowanie procesu refinansowania zobowiązań. Wsparcie ekspertów Aesco Group to pewność wyboru właściwego rozwiązania i jego skutecznej realizacji.