Realizacja gminnych inwestycji w nowatorskiej formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest coraz popularniejszą formą realizacji inwestycji z udziałem JST.

Dla budżetu gminy główną zaletą formuły PPP jest brak konieczności ponoszenia znacznych kosztów przez stronę samorządową, a tym samym brak dodatkowego zadłużenia. Dla mieszkańców gminy PPP to poprawa jakości świadczonych usług.

Główną trudnością w realizacji przedsięwzięcia w formule PPP jest konieczność takiego przygotowania projektu, aby partner prywatny dostrzegł jego potencjał i zgłosił chęć udziału w nim. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego doradcy, dysponującego praktycznym doświadczeniem w samorządowych projektach PPP.

Eksperci z Aesco Group z sukcesem wsparli szereg JST w przeprowadzeniu inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nasze usługi doradcze w zakresie PPP obejmują:

  • Organizację projektu;
  • Wykonanie analizy przedrealizacyjnej;
  • Wykonanie testu partnera prywatnego;
  • Przygotowanie procedury wyboru partnera prywatnego;
  • Wsparcie przeprowadzeniu negocjacji i wyborze partnera prywatnego;
  • Pozyskanie środków na wkład własny JST do przedsięwzięcia.