Finansowanie zwrotne przedsięwzięć realizowanych przez spółki komunalne to nie tylko standardowe produkty kredytowe. W szczególnych przypadkach właściwym rozwiązaniem jest wejście inwestora kapitałowego. Pozyskanie środków w formie finansowania kapitałowego jest jednak sposobem trochę bardziej skomplikowanym i wymagającym właściwego doradcy.

Projekty takie na polskim rynku realizowane są już przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. i BGK Nieruchomości S.A. i dotyczą inwestycji mieszkaniowych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych i rewitalizacyjnych.

Ten typ finansowania następuje w formie inwestycji kapitałowej (tj. w kapitał własny spółki) lub mieszanki inwestycji kapitałowej i długu podporządkowanego (tzw. finansowanie mezzanine). Zazwyczaj przyjmuje ono formę nabycia przez inwestora finansowego nowych udziałów w istniejącej komunalnej sp. z o.o. Możliwe jest też powołanie z inwestorem finansowym nowej spółki. W obu tych przypadkach następuje przekazanie środków spółce na inwestycje.

Inną odmianą finansowania kapitałowego jest zakup przez inwestora mniejszościowego pakietu udziałów spółki od samorządu. Wtedy następuje przekazanie środków samorządowi, który ujmuje je jako środki ze sprzedaży majątku.

We wszystkich tych przypadkach z inwestorem finansowym ustalana jest ścieżka i horyzont wyjścia z inwestycji kapitałowej. Następuje ono zazwyczaj poprzez stopniowe odkupywanie udziałów lub akcji przez samorząd lub przez samą spółkę, która następnie te udziały umarza.

Zaletą tych rozwiązań jest możliwość sfinansowania inwestycji bez generowania nowego długu.

Aby sprawdzić, czy u Państwa możliwa jest realizacja finansowania inwestycji poprzez wejście inwestora kapitałowego, zapraszamy do kontaktu.