Końcówka pierwszego półrocza 2017 r. to czas bardzo aktywny. Udało nam się dopiąć finansowanie dla 5 klientów na kwotę prawie 50 mln zł. Są to OSiR w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie) na kwotę 23,2 mln zł na modernizację pływalni miejskiej, Chrzanów (woj. małopolskie) na kwotę 12,9 mln zł, Dynów (woj. podkarpackie) na kwotę 3,95 mln zł, Brzozów (woj. podkarpackie) na kwotę 4 mln zł i Łoniów (woj. świętokrzyskie) na kwotę 5,38 mln zł. Bardzo dziękujemy wszystkim samorządom za okazane zaufanie.