Odliczanie rusza: 5 emisji obligacji na kwotę 50 milionów tylko w czerwcu!