Ogrodzieniec


Obligacje komunalne pozwalają finansować inwestycje kolejnej gminie. Gmina Ogrodzieniec, na terenie której położony jest piękny zamek, właśnie zakończyła we współpracy z Aesco Group proces emisji obligacji komunalnych o wartości 7 mln zł. Środki z emisji obligacji będą pozyskiwane w latach 2015-2017 i będą przeznaczone na finansowanie inwestycji komunalnych. Analizy finansowe prowadzone przed wyborem sposobu finansowania wykazały, że obligacje są optymalnym produktem zarówno w zakresie kosztów, jak i wpływu na obciążenia finansowe gminy mierzone wskaźnikiem art. 243 ufp. 

Aesco Group specjalizuje się w emisjach obligacji komunalnych dla samorządów. Od 2011 roku przeprowadziliśmy ponad 150 takich emisji, a ich kwota przekroczyła już 2 mld zł. Z racji prowadzenia tak wielu emisji, posiadamy największe na polskim rynku wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, a także duże możliwości negocjowania bardzo dobrych cen w polskich bankach. Dla banków jesteśmy hurtownikiem i zapewniamy im wysokie obroty, co przekłada się na lepsze warunki dla naszych klientów. Współpracujemy ze wszystkimi bankami na polskim rynku, które zajmują się obligacjami komunalnymi, a podstawą wyboru banku, który kupuje obligacje jest zawsze zaproponowanie przez niego najlepszych warunków samorządowi czy spółce komunalnej.

Od 2011 roku obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania samorządów emisją obligacji komunalnych. Dzieje się tak głównie ze względu na to, że zadłużenie wynikające z obligacji komunalnych jest lepiej dostosowane do wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych, pozyskuje się je łatwiej i często jest tańsze niż kredyty bankowe.

Więcej informacji związanych z emisją obligacji komunalnych znajduje się tutaj.