emisja obligacji komunalnych


Klienci Aesco Group przeprowadzili już w 2017 roku pierwsze emisje obligacji. Da się zauważyć bardzo ciekawy trend: oprocentowanie, jakie samorząd płaci za obligacje jest najniższe od 2 lat i schodzi średnio poniżej 1% marży ponad WIBOR. To w bardzo wielu przypadkach zdecydowanie niżej, niż samorządy są w stanie uzyskać zaciągając kredyt. Za taką sytuację odpowiadają 3 czynniki: wzrost konkurencyjności między bankami związany z większą popularnością emisji obligacji wśród JST, dostępne środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na dotacje do cen obligacji oraz nadpłynność wielu banków poszukujących wiarygodnych klientów na pożyczane środki. Możemy się spodziewać, że trend obniżania marż lekko się odwróci w IV kwartale 2017 roku ze względu na zwyczajowe w tym czasie zwiększenie popytu na pieniądz ze strony JST.

O emisjach obligacji komunalnych przeczytaj tutaj.