Obligacje dla JST z najniższymi marżami od ponad 2 lat