Kończą się problemy budżetowe Gminy Nowe Miasteczko. Pierwszym zadaniem nowej Pani Burmistrz było uporządkowanie spraw budżetowych. Projekt polegający na konsolidacji zadłużenia o wartości ponad 9,1 mln zł zakończył się w maju, a wraz z jego przeprowadzeniem Gmina odczuje dużą ulgę. Do przeprowadzenia konsolidacji trzeba było zastosować konstrukcję prawną opartą na przejęciu wierzytelności, co spotkało się z akceptacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze. Co więcej, Gminie udało się zyskać cenę konsolidowanych zobowiązań niższą niż w poprzednich przetargach.