Najdłuższa wieś w Polsce buduję nową szkołę ze środków z emisji obligacji