Skierniewice
Skierniewice

Aesco Group opracowuje dla skierniewickiej spółki komunalnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o., model finansowy mający na celu oszacowanie jej możliwości inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Jak każde miasto w Polsce, Skierniewice przeznaczają duże środki na budowę i modernizację wodociągów i kanalizacji.

Spółka WOD-KAN musi się zmierzyć z finansowaniem inwestycji idących w setki milionów złotych w kolejnych kilku latach. Nie będzie to możliwe bez bardzo dokładnego oszacowania zdolności finansowania, zarówno z dotacji, jak i poprzez zadłużenie komercyjne (tzn. kredyty i obligacje). Prace wykonywane przez Aesco mają umożliwić zaplanowanie najbardziej efektywnej struktury takiego finansowania.