Jakie są korzyści dla samorządu z tego, że wyemituje obligacje zamiast zaciągania kredytu?

O tym mówi Mariusz Gołaszewski w kolejnej odsłonie cyklu edukacyjnego o obligacjach komunalnych.

Korzyści z emisji obligacji komunalnych