Jak przeciwdziałać skutkom utraty dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego?