Gmina Kęty przeprowadziła konsolidację zadłużenia w wysokości 30,6 mln zł