Gmina Kęty Rynek

W ostatnich dniach zakończyliśmy projekt konsolidacji zadłużenia dla Gminy Kęty w woj. małopolskim. Konsolidacja objęła zobowiązania o wartości ponad 30,6 mln zł. Dzięki konsolidacji zadłużenia Gmina jest w stanie bez problemu spełnić zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych, a także pozyskać finansowanie na nowe inwestycje. Przeprowadzenie konsolidacji wymagało skomplikowanej operacji polegającej na wykorzystaniu mechanizmu subrogacji, a konstrukcja prawna bazowała na przepisach ustawy o finansach publicznych ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. Regionalna Izba Obrachunkowa zaakceptowała taką konstrukcję jaką zgodną z wymogami prawa.

Więcej o całym projekcie na stronie faktykety.pl: Restrukturyzacja długu