Finansowanie spółki komunalnej MOSiR Radom na kwotę 88,5 mln zł