Mikołów
Mikołów


W ostatnich dniach Aesco Group zakończyła 2 emisje obligacji komunalnych w woj. śląskim: w gm. Janów (pow. częstochowski) i powiecie mikołowskim. Obie emisje, które w sumie wyniosły ponad 17 mln zł, zostały przeprowadzone w modelu, który umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa jednostek w zakresie zadłużenia, a także umożliwia pozyskiwanie środków na wkłady własne do perspektywy UE 2014-2020.