Emisje obligacji zwiększające bezpieczeństwo finansowe samorządów