Emisje obligacji w Kazimierzu Dolnym, Pajęcznie, Bojadłach i pow. garwolińskim