Mikołów obligacje

W dniu dzisiejszym Rada Miasta Mikołów zatwierdziła przygotowaną przez Aesco Group emisję obligacji na kwotę 10 mln zł. Emisja jest częścią większej operacji polegającej na zmianie struktury zadłużenia miasta i wsparciu w wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych UE. Obligacje okazały się najlepszym rozwiązaniem dla Mikołowa ze względu na możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału oraz ich elastyczność (możliwość dostosowania wartości spłat do realnych zdolności budżetu i dostosowanie wykupu obligacji do wymagań art. 243 ufp). Co ważne w przypadku zaniechania realizacji części inwestycji Gmina może zrezygnować z emisji niektórych serii obligacji.

Artykuł w Gazecie Wyborczej dotyczący emisji tutaj.