Jak co roku Aesco Group była partnerem merytorycznym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. Tym razem nasza obecność była szczególna. Przygotowaliśmy dla każdej gminy i powiatu analizę wpływu zmian w ustawie o podatku od osób fizycznych i wzrostu kosztów oświaty i energii elektrycznej na finanse i budżet. Ponad 300 samorządowców otrzymało od nas te analizy.

Wśród panelistów i moderatorów Forum byli nasi eksperci:

2.10 g. 12:30 Spółki komunalne – Rekompensata publicznoprawna. Forma organizowania i finansowania zadań komunalnych – Mariusz Gołaszewski
2.10 g. 14:45 Kongres Skarbników – Finansowanie instytucji samorządowych ze środków zewnętrznych – Mariusz Gołaszewski
2.10 g. 16:30 Miasto przyszłości – Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym.

nwestycje mieszkaniowe – Aleksander Jankowski (moderator)

3.10 g. 9:30 Sesja plenarna – Konsekwencje zmian w ustawach podatkowych dla finansów samorządowych – Mariusz Gołaszewski

2.10 g. 12:30 Audyt wewnętrzny w jst – Audyt projektów europejskich. Główne ryzyka powodujące utratę środków – Konrad Buczek
3.10 g. 13:30 Kongres Skarbników – Zmiany w zakresie limitacji zadłużenia – Mariusz Gołaszewski (moderator)
3.10 g. 13:30 Audyt wewnętrzny w jst – Zapobieganie nadużyciom w samorządach – Tomasz Dygała