Aesco Group świadczy usługę analizy i optymalizacji taryf energetycznych (energii elektrycznej, gazu ziemnego, ciepła).

Optymalizacja taryf może przynieść wymierne korzyści finansowe jednostkom z sektora publicznego i prywatnego, szczególnie dotyczy to podmiotów, które dotychczas nie prowadziły aktywnej polityki taryfowej, tj. nie negocjowały stawek energii.

Optymalizacja taryf jest szczególnie atrakcyjnym działaniem dla samorządów, których budżet jest obciążony kosztami oświetlenia ulicznego, a także dla komunalnych spółek wodno-kanalizacyjnych.

W ramach współpracy z Aesco Group usługa obejmuje:

  • analizę kosztów energii,
  • przygotowanie profilu zużycia,
  • oszacowanie potencjalnych korzyści,
  • przygotowanie zapytania ofertowego/przetargu
  • wybór dostawcy i negocjacje warunków umowy

Wynagrodzenie AESCO stanowi część uzyskanych w procesie oszczędności, zatem dla Państwa w praktyce jest to szansa na uzyskanie długofalowych oszczędności bez ponoszenia dodatkowych kosztów ponad ponoszone obecnie.