Polska zachodnia


Jesteśmy firmą świadczącą usługi finansowe i doradcze dla sektora finansów publicznych. W związku z rozwojem działalności szukamy kandydatów na stanowisko Dyrektora Regionalnego Sprzedaży w województwach zachodniopomorskim i lubuskim.


Zadania:

 • aktywne pozyskiwanie nowych Klientów
 • budowanie relacji z Klientami z sektora JST
 • budowanie i zarządzanie lejkiem sprzedaży w oparciu o proces obowiązujący w AESCO Group rozwój sprzedaży w wyznaczonym regionie
 •  realizacja budżetu zgodnie z wyznaczonymi celami (rocznymi, kwartalnymi)
 • raportowanie wyników i aktywności handlowych, zgodnie z wymogami AESCO Group
 • rejestrowanie ważnych informacji dotyczących procesu sprzedaży w wyznaczonym systemie CRM
 • współpraca z innymi zespołami w celu pozyskania klienta
 • poszerzanie wiedzy zawodowej niezbędnej do wykonywania powierzonych obowiązków
 • płynne przekazywanie pozyskanych Klientów do obsługi sprzedażowej zgodnie z obowiązującymi procedurami

 Wymagania:

 • bardzo dobra znajomość funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • wysoki poziom kultury osobistej i umiejętności interpersonalnych
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • orientacja na efekty pracy
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb Klientów i rozwiązywania ich problemów
 • dobra znajomość technik sprzedaży
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • nastawienie na rozwój i realizację założonych celów
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • sumienność, samodzielność oraz dokładność w realizacji obowiązków

 Oferujemy:

 • stałą podstawę oraz system prowizyjny bez górnych ograniczeń zatrudnienie na podstawie umowy B2B
 • dużą swobodę w pracy i tworzeniu własnej sieci sprzedaży z jednoczesnym wsparciem ze strony AESCO Group
 • samochód, telefon oraz laptop służbowy

CV proszę przesyłać pod adres mailowy: kariera@aesco.com.pl z tematem „Praca dyrektor regionalny sprzedaży”.

Prosimy o zamieszczenie Klauzuli Zgody:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez jest Aesco Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa dla potrzeb rekrutacji”

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aesco Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 86/59, 00-815 Warszawa,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 wraz z późn. zmianami),

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, nie dłużej niż 3 miesiące po jej zakończeniu,

innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

podanie danych osobowych jest dobrowolne.