Zdarza się, że mimo aktualnie dobrej sytuacji finansowej spółka komunalna płaci wysokie odsetki od jednego lub więcej zobowiązań. Taka sytuacja często dotyczy kredytów lub obligacji sprzed kilku lat, kiedy z różnych względów spółka otrzymała od banku stosunkowo drogą ofertę finansowania.

Koszty finansowania dłużnego dla spółki komunalnej kształtowane są przez czynniki zależne i niezależne od niej.

W Aesco Group jeszcze na etapie analiz potrafimy ocenić, czy jest możliwe realne obniżenie kosztów finansowania, dzięki czemu nasi Klienci mają pewność powodzenia prac. Koszty odsetkowe najczęściej zostają obniżone poprzez refinansowanie drogiego kredytu za pomocą nowego zobowiązania o znacznie niższej marży banku oraz odpowiednio dobranej konstrukcji zabezpieczenia. Oszczędności nierzadko sięgają setek tysięcy złotych.

Kompleksowe wsparcie Aesco Group obejmuje m.in.

  • przeprowadzenie analizy finansowej opartej o model finansowy zawierający prognozę wyników spółki, która będzie wiarygodna dla banku,
  • wybór odpowiedniego rozwiązania, które pozwoli obniżyć koszty finansowania,
  • kompleksowe wsparcie w przeprowadzeniu procesu refinansowania istniejącego, drogiego zobowiązania