Przy wsparciu Aesco Group możliwe jest zaciągnięcie kredytu przez spółkę komunalnej bez poręczenia samorządu.

Jesteśmy gotowi, by wesprzeć także Państwa spółkę w sfinansowaniu przedsięwzięć:

 • bez poręczeń czy gwarancji – wystarczy umowa wsparcia ze strony samorządu, która nie blokuje zdolności spłaty długu JST;
 • bez przetargu na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, dzięki czemu czas poświęcamy na kluczowe działania, a nie na formalne przepychanki z kapryśnymi wykonawcami;
 • przy użyciu produktów finansowych oraz harmonogramów spłaty indywidualnie dopasowanych do potrzeb i możliwości spółki i samorządu.

Takie możliwości daje kredyt spółki komunalnej bez poręczenia samorządu.

W ramach współpracy z Państwem m.in. przygotowujemy model finansowy i biznes plan, dzięki któremu:

 • obiektywnie ocenią Państwo na jakie inwestycje stać spółkę;
 • otrzymają Państwo gotowy scenariusz finansowania inwestycji, w którym dla zapewnienia możliwości bezpiecznej spłaty zaproponujemy:
  o    instrument,
  o    kwotę,
  o    czas spłaty,
  o    szacowany koszt,
  o    kwoty wsparcia;
 • zapewnimy gotowe argumenty do dyskusji z władzami samorządowymi oraz do negocjacji z bankami, w których nasi eksperci będą Państwa aktywnie wspierać;
 • skróci się czas potrzebny bankom na podjęcie decyzji o udzieleniu finansowania Państwa spółce.

Jeżeli w ciągu najbliższych 12 miesięcy chcieliby Państwo rozpocząć realizację inwestycji, która będzie wymagała pozyskania środków zewnętrznych, zapraszamy do kontaktu już TERAZ.

Dzięki jednej Państwa decyzji spółka zrealizuje swoje plany bez niepotrzebnych opóźnień i otrzyma pieniądze na inwestycje na najkorzystniejszych warunkach.

Poniżej znajduje się schemat procesu pozyskiwania finansowania dla spółki opracowany i stosowany przez Aesco Group.