Obligacje przychodowe są specyficzną odmianą obligacji komunalnych. Mogą je emitować zarówno samorządy, jak i spółki komunalne.

Co je odróżnia od zwykłych obligacji to fakt, że środki z emisji muszą być przeznaczone na finansowanie realizacji określonego przedsięwzięcia, a źródła ich spłaty muszą być konkretnie wskazane, np.  opłaty z taryfy wodno-kanalizacyjnej, przychody z czynszów mieszkań komunalnych czy opłaty parkingowe.

Zaletą dla samorządów jest wyłączenie spłat odsetek i kapitału obligacji z limitu art. 243 ufp, a wadą dość skomplikowana konstrukcja prawna i ekonomiczna w porównaniu z poprzednimi produktami.

Cechy charakterystyczne obligacji przychodowych:

Etapy procesu finansowania

  • określenie przedsięwzięcia, zidentyfikowanie strumienia przychodów
  • wybór organizatora emisji obligacji (agent emisji, agent płatniczy, depozytariusz, dealer)
  • ustalenie treści dokumentów finansowania (umowy programu, warunków emisji obligacji, umowy wsparcia)
  • podjęcie uchwały o emisji obligacji
  • uzyskanie ratingu
  • przygotowanie propozycji nabycia, skierowanie jej do inwestorów, otrzymanie deklaracji nabycia i przydział obligacji

Korzyści emisji obligacji przychodowych

Obligacje przychodowe mogą być skutecznym oraz efektywnym sposobem pozyskiwania finansowania dla wieloletnich projektów z zakresu ochrony środowiska oraz projektów infrastrukturalnych.

O atrakcyjności tego instrumentu przesadzają następujące elementy:

  • istnieje możliwość elastycznego dostosowywania emisji obligacji do potrzeb emitenta oraz terminów ich spłat,
  • przedsięwzięcia te postrzegane są przez banki jako projekty o niskim ryzyku kredytowym, zaś obligacje przychodowe są papierami cieszącymi się wysokim zaufaniem,
  • procedura przygotowywania emisji obligacji przychodowych jest mniej sformalizowana oraz krótsza od procedury aplikowania o kredyt.

Aesco Group oferuje doradztwo z zakresie przygotowania emisji obligacji przychodowych.

Zapraszamy do umówienia bezpłatnego spotkania z naszym przedstawicielem w celu omówienia zakresu koniecznych prac i warunków, na jakich możemy rozpocząć ewentualną współpracę, pod numerem telefonu (22) 213 81 60 lub poprzez e-mail biuro@aesco.com.pl.