Proponujemy Państwu indywidualne rozwiązania na zabezpieczenie finansów gmin, miast i powiatów przed skutkami zatrzymania gospodarki.

Razem pomożemy ustalić jak w Państwa samorządzie:

 • mądrze skorzystać z zapisów ustaw tzw. Tarcz Antykryzysowych,
 • obniżyć ryzyko utraty płynności z powodu spadku dochodów,
 • uzupełnić niedobory finansowe środkami zwrotnymi, których spłata nie będzie dużym obciążeniem w przyszłych budżetach,
 • przygotować istniejące i nowe zadłużenie na skutki spadku dochodów.

Pandemia koronawirusa to szansa na zwiększenie sprawności działania. Włodarze, którzy dziś podejmą odpowiednie kroki, sprawią, że ich gminy czy powiaty nie tylko ograniczą straty, ale także wyjdą z tej sytuacji jako efektywniej i taniej funkcjonujące.

Proponujemy następujące działania:

 1. Analiza obecnej wieloletniej prognozy finansowej (WPF) i istniejącego zadłużenia pod kątem zdolności kredytowej i spełniania wskaźników z art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, zbudowanie scenariuszy wpływu COVID-19 na finanse Zleceniodawcy,
 2. Zaproponowanie rozwiązań mających na celu zniwelowanie skutków finansowych związanych z wystąpieniem COVID-19 dotyczących płynności bieżącej,
 3. Rekomendacja działań mających na celu utrzymanie zdolności do obsługi posiadanego i zaplanowanego zadłużenia, tak aby spełnione były wymagania zgodnie z art. 243 ufp,
 4. Przygotowanie propozycji programu pozyskania finansowania zwrotnego, odpowiadającego potrzebom określonym w punktach 2 i 3 i optymalnego pod kątem standardów rynkowych, potrzeb Zleceniodawcy oraz minimalizacji kosztów,
 5. Przygotowanie WPF zawierającej strukturę emisji zgodną z ww. programem emisji obligacji (bez arkusza Wykaz Przedsięwzięć),
 6. Przygotowanie projektu Uchwały Rady Zleceniodawcy w sprawie emisji obligacji komunalnych wraz ze stosownym uzasadnieniem,
 7. Zaprezentowanie informacji dotyczących programu emisji obligacji oraz odpowiedzi na zadawane pytania (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

Zapraszamy do umówienia bezpłatnego spotkania z naszym przedstawicielem w celu omówienia zakresu koniecznych prac i warunków, na jakich możemy rozpocząć ewentualną współpracę, pod numerem telefonu (22) 213 81 60 lub poprzez e-mail biuro@aesco.com.pl.