Nadwyżka operacyjna (bieżąca) samorządu jest głównym czynnikiem kształtującym jego zdolność do obsługi zadłużenia z punktu widzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych. Optymalizacja gminnych finansów z punktu widzenia nadwyżki bieżącej to szansa na trwałe zwiększenie potencjału inwestycyjnego i zadłużeniowego.

Dla gminy zainteresowanej podniesieniem wysokości wypracowywanej nadwyżki operacyjnej proponujemy przeprowadzenie analizy ekonomiczno-finansowej. W wyniku analizy identyfikowane są obszary, których powinna dotknąć optymalizacja.

Najczęstszym obszarem umożliwiającym trwałe lub czasowe podniesienie nadwyżki operacyjnej są rozliczenia ze spółkami komunalnymi należącymi do gminy czy miasta.

W takim przypadku szczegółowa analiza przeprowadzona przez ekspertów Aesco Group obejmuje:

  • Przegląd obecnie stosowanych sposobów rozliczeń gminy ze spółkami komunalnymi,
  • Określenie wpływu obecnego sposobu rozliczeń na nadwyżkę operacyjną i zdolność obsługi zadłużenia,
  • Zaproponowanie zmian do sposobu rozliczeń na podstawie praktyk stosowanych w innych samorządach,
  • Określenie wpływu zaproponowanych zmian na wyniki spółek oraz na budżet miasta i jego zdolność kredytową.
  • Rekomendacje.

W wyniku analizy władze samorządu otrzymują opracowanie z indywidualnymi rozwiązaniami, właściwymi dla optymalizacji nadwyżek bieżących w danej gminie lub mieście.

Zapraszamy do umówienia bezpłatnego spotkania z naszym przedstawicielem w celu omówienia zakresu koniecznych prac i warunków, na jakich możemy rozpocząć ewentualną współpracę, pod numerem telefonu (22) 213 81 60 lub poprzez e-mail biuro@aesco.com.pl.

Artykuły do przeczytania:

Prezentacja dot. zmian w zakresie limitacji zadłużenia jest do pobrania tutaj.