Restrukturyzacja zadłużenia w JST to powszechna praktyka. Władze prawie każdego samorządu cyklicznie „restrukturyzują” swój dług zaciągając nowe zobowiązanie na spłatę zapadających rat kredytowych, w ten sposób odsuwając w czasie spłatę zadłużenia, a uwolnione środki budżetu przeznaczają na potrzebne inwestycje. Często jednak potrzebna jest pogłębiona restrukturyzacja dla osiągnięcia określonych celów, wymagająca przeprowadzenia szerszych analiz i podjęcia właściwych decyzji.

Dlaczego JST dokonują restrukturyzacji (konsolidacji) zadłużenia?

 • Pozwala ona „odetchnąć” budżetowi  poprzez przesunięcie części lub całości rozchodów budżetu z wybranych lat,
 • Umożliwia realizację potrzebnych inwestycji, w szczególności tych dotowanych z programów UE, których gmina sama nie byłaby w stanie przeprowadzić samodzielnie w kolejnych latach, kiedy dotacje nie będą już dostępne,
 • Umożliwia zachowanie bezpiecznego poziomu spłaty zobowiązań, poniżej dostępnego limitu spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
 • Pozwala ponownie rozplanować harmonogramy spłat zobowiązań dopasowując je do aktualnych możliwości gminy,
 • Daje możliwość spokojnego planowania budżetu przez wiele kolejnych lat, bez corocznego poszukiwania finansowania dla zbyt dużych rat kredytowych,
 • Pozwala skupić się na planowaniu rozwoju JST bez walki z obciążeniami wynikającymi z przeszłych budżetów.

Jak wygląda typowy proces restrukturyzacji zobowiązań z Aesco Group?

Etap I: Analiza i wypracowanie rozwiązania

Najbardziej czasochłonnym i trudnym etapem jest przygotowanie procesu restrukturyzacji zadłużenia.

Właściwe przygotowanie procesu restrukturyzacji z Aesco Group obejmuje:

 • zbadanie potrzeb samorządu, w tym inwestycyjnych,
 • określenie realnej zdolności budżetu danego roku i lat kolejnych do obsługi zobowiązań, tak aby umożliwić spokojny, stabilny rozwój gminie bez stresu związanego z koniecznością spełnienia ustawowych zapisów dotyczących limitu spłaty zadłużenia,
 • dobór właściwego produktu finansowego (obligacje, kredyt, subrogacja), który posłuży sfinansowaniu spłaty wskazanych zobowiązań JST, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej polityki właściwej Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • przygotowanie właściwych uchwał, w tym WPF zawierającej wypracowane rozwiązanie, spełniającej oczekiwania RIO oraz instytucji finansowych,
 • wsparcie JST w podjęciu przedmiotowych uchwał, także poprzez udzielenie odpowiednich wyjaśnień radnym.

Jeszcze na etapie wyboru właściwego rozwiązania często konsultujemy możliwość jego realizacji z osobami decyzyjnymi w największych polskich bankach finansujących samorządy. Celem naszych prac jest nie tylko właściwe formalne przygotowanie, jest to przede wszystkim dobór scenariusza, który można zrealizować najsprawniej i z największą korzyścią dla gminy.Podjęcie uchwał otwiera możliwość realizacji uzgodnionego rozwiązania.

Etap II: Realizacja rozwiązania

Nasi klienci otrzymują kompleksowe wsparcie w realizacji wybranego rozwiązania. Jeżeli wymaga ono przeprowadzenia postępowania ofertowego, przygotowujemy SIWZ lub zapytanie ofertowe, następnie wspieramy JST w odpowiedzi na pytania banków, wyborze najlepszej oferty i negocjacji warunków umów.

Dla banków jesteśmy hurtownikiem na rynku finansowym, dzięki czemu nasi klienci otrzymują najtańsze oferty i najkorzystniejsze oprocentowanie na rynku.


Pracownicy Aesco Group przeprowadzili już ponad 200 tego typu procesów w całej Polsce, co czyni nas najbardziej doświadczoną firmą w tej dziedzinie.

Procedura w formie graficznej: