Zdarza się, że mimo aktualnie dobrej sytuacji finansowej gmina czy powiat płaci wysokie odsetki od jednego lub więcej zobowiązań. Taka sytuacja często dotyczy kredytów lub obligacji sprzed kilku lat, kiedy z różnych względów Gmina otrzymała od banku stosunkowo drogą ofertę finansowania.

Koszty finansowania dłużnego dla jednostki samorządu terytorialnego kształtowane są przez czynniki zależne i niezależne od niej. Do czynników zależnych od JST zaliczyć możemy wykonania budżetów ostatnich lat oraz Wieloletnią Prognozę Finansową, która zostanie oceniona przez bank jako wiarygodna lub nie. Czynniki niezależne od gminy to aktualna sytuacja makroekonomiczna oraz przede wszystkim przebieg procesu podejmowania decyzji kredytowej w banku.

W Aesco Group jeszcze na etapie analiz potrafimy ocenić, czy jest możliwe realne obniżenie kosztów finansowania, dzięki czemu nasi Klienci mają pewność powodzenia prac. Koszty odsetkowe najczęściej zostają obniżone poprzez refinansowanie drogiego kredytu za pomocą nowego zobowiązania o znacznie niższej marży banku. Oszczędności nierzadko sięgają setek tysięcy złotych, które gmina może przeznaczyć na inne cele niż obsługa starych długów.

Kompleksowe wsparcie Aesco Group obejmuje m.in.:

  • wybór odpowiedniego rozwiązania, które pozwoli obniżyć koszty finansowania,
  • sprawdzenie i ewentualną korektę Wieloletniej Prognozy Finansowej pod kątem oczekiwań banków,
  • nawiązanie odpowiedniej relacji z osobami decyzyjnymi w najważniejszych bankach, co pozwala na uzyskanie przez gminę najkorzystniejszej oferty finansowania.