Samorządowe mieszkania na wynajem stanowią zyskujący na znaczeniu element gminnego budownictwa mieszkaniowego, które jest jednym z zadań własnych gminy (art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym).

Gminne budownictwo mieszkaniowe ma za zadanie zapewnienie aktualnym i przyszłym mieszkańcom godziwych i bezpiecznych warunków życia, a tym samym dostarczenie silnych argumentów dla poprawy wskaźników migracyjnych.

AescoGroupoferuje swoim klientom-gminomrozwiązania dotyczące finansowania mieszkań na wynajem, które nie obciążają wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 Ustawy o finansach publicznych, a także w razie potrzeby pełne doradztwo techniczne przy realizacji inwestycji.

Nasza rola jako doradcy:

 • przygotowanie zindywidualizowanej struktury transakcji,
 • przygotowanie biznes planu stanowiącego podstawę wystąpienia spółki uczestniczącej w transakcji o kredyt bankowy,
 • przeprowadzenie postępowania wyboru oferty kredytu bankowego i rekomendowanie gminie najkorzystniejszej oferty,
 • wsparcie dla gminy podczas negocjacji z wybranym bankiem,
 • Możliwość doradztwa technicznego obejmującego wszystkie poniższe lub część zadań:
  • przygotowanie założeń koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji,
  • przeprowadzenie postępowania na wybór projektanta,
  • przeprowadzenie postępowania na wybór generalnego wykonawcy,
  • inwestor zastępczy.

Nasze rozwiązania umożliwiają uzyskanie efektu samofinansowania się inwestycji mieszkaniowej w okresie maksymalnie 25 lat.

Źródłem finansowania inwestycji mieszkaniowej jest długoterminowy kredyt bankowy, który pokrywa do 100% kosztów realizacji.

Kredytobiorcą jest:

 • spółka gminna mająca status podmiotu wewnętrznego (tzw. in-house) lub spółka celowa założona przez gminę (wariant 1) lub
 • istniejąca spółka gminna nie spełniająca kryteriów in-house(wariant 2)

W obu wariantach zabezpieczenia spłaty kredytu udzielone przez gminę będą uwzględnione w WPF jako jej wydatek majątkowy (NIE będzie to poręczenie).

Wariant 1 – kredytobiorcą jest spółka komunalna in-house

Wariant 2 – kredytobiorcą jest spółka komunalna nie spełniająca warunków in-house

W celu ustalenia właściwego modelu finansowania i realizacji inwestycji w samorządowe mieszkania na wynajem, zapraszamy do kontaktu.