Profesjonalne wsparcie w zakresie finansowania za pomocą obligacji przychodów

Czy działasz w Samorządowej Jednostce Terytorialnej i planujesz inwestycje, której nie możesz sfinansować tradycyjnym finansowaniem lub obligacjami? Jednym z rozwiązań jest emisja obligacji. Jakie wady i zalety ma korzystanie z tego rozwiązania?

Obligacje przychodowe w Polsce – czym są?

Obligacje przychodowe są specyficzną odmianą obligacji komunalnych. Mogą je emitować zarówno samorządy, jak i spółki komunalne. Obligacje przychodowe są idealnym instrumentem dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. To rodzaj papierów wartościowych, które są emitowane także dla spółek. Muszą być przeznaczone na sfinansowanie konkretnego celu. Także źródła ich spłaty muszą być wskazane mogą nimi być np.: z opłat taryfy wodno-kanalizacyjnej, albo z przychodów za czynsze za mieszkania komunalne. Za pomocą tego rodzaju papierów dłużnych JST może sfinansować praktycznie każdy obszar działalności.

Zaletą dla samorządów jest wyłączenie spłat odsetek i kapitału obligacji z limitu art. 243 ufp, a wadą dość skomplikowana konstrukcja prawna i ekonomiczna w porównaniu z poprzednimi produktami.

Emisja obligacji – dla kogo jest przeznaczona?

Z emisji obligacji mogą skorzystać Jednostki Samorządu Terytorialnego, które:

 • Zamierzają wykonać inwestycję przynoszą przychód i z minimalnymi kosztami poniżej 10 mln złotych
 • Planują inwestycję, która nie pozwala na dodatkowe zadłużenie (zgodnie ze wskaźnikiem z art. obligacje przychodowe
 • Nie chcą prowadzić projektu w ramach PPP (bez względu na poniesione koszty)

Cechy charakterystyczne obligacji przychodowych:

Etapy procesu finansowania

 • określenie przedsięwzięcia, zidentyfikowanie strumienia przychodów
 • wybór organizatora emisji obligacji (agent emisji, agent płatniczy, depozytariusz, dealer)
 • ustalenie treści dokumentów finansowania (umowy programu, warunków emisji obligacji, umowy wsparcia)
 • podjęcie uchwały o emisji obligacji
 • uzyskanie ratingu
 • przygotowanie propozycji nabycia, skierowanie jej do inwestorów, otrzymanie deklaracji nabycia i przydział obligacji

Korzyści emisji obligacji przychodowych

Obligacje przychodowe mogą być skutecznym oraz efektywnym sposobem pozyskiwania finansowania dla wieloletnich projektów z zakresu ochrony środowiska oraz projektów infrastrukturalnych.

Obligacje przychodowe – wady i zalety, jakie mają?

Obligacja przychodowa jest rozwiązaniem, które ma wiele korzyści. Do najważniejszych, które warto wymienić należą:

 • Nie wlicza się jej do wskaźnika obsługi zadłużenia
 • Umożliwia finansowanie projektów inwestycyjnych z przyszłych dodatkowych przychodów pozyskanych z przeprowadzonej inwestycji
 • Nie stosuje się przy nich Prawa Zamówień Publicznych
 • Koszt pozyskania kapitału jest niski.
 • Emisja obligacji ma też wady, najważniejszą są duże koszty formalnoprawne ponoszone przez emitenta. Należą do nich także koszty związane z analizą wykonalności projektu oraz usługami specjalistów.

O atrakcyjności tego instrumentu przesadzają następujące elementy:

 • istnieje możliwość elastycznego dostosowywania emisji obligacji do potrzeb emitenta oraz terminów ich spłat,
 • przedsięwzięcia te postrzegane są przez banki jako projekty o niskim ryzyku kredytowym, zaś obligacje przychodowe są papierami cieszącymi się wysokim zaufaniem,
 • procedura przygotowywania emisji obligacji przychodowych jest mniej sformalizowana oraz krótsza od procedury aplikowania o kredyt.

Aesco Group oferuje doradztwo w procesie przygotowania emisji obligacji przychodowych. 

Jako jedna z niewielu firm, mamy doświadczenie w obligacjach przychód. Skorzystaj z naszej oferty. Masz pytania? Skontaktuj się z nami jak najszybciej.

Zapraszamy do umówienia bezpłatnego spotkania z naszym przedstawicielem w celu omówienia zakresu koniecznych prac i warunków, na jakich możemy rozpocząć ewentualną współpracę, pod numerem telefonu (22) 213 81 60 lub poprzez e-mail biuro@aesco.com.pl.