Na początku sierpnia zakończyliśmy prace nad przygotowaniem biznes planu dla spółki komunalnej Baseny Wisła Sp. z o.o., która planuje pozyskać finansowanie bankowe i przeprowadzić inwestycję związaną z rewitalizacją kompleksu basenów w Wiśle. W ramach prac Aesco przygotowała prognozę przychodów, kosztów, inwestycji a także zaproponowała strukturyzację finansowania w taki sposób, aby nie było konieczne udzielenie poręczenia przez Miasto Wisła. Wyniki prac zostały zaprezentowane na spotkaniu władzom Miasta i Spółki. 

Najważniejsze wnioski z naszych prac:

– rewitalizacja miejskiego basenu jest ważnym przedsięwzięciem dla mieszkańców Miasta, która przyczyni się do znacznej poprawy komfortu życia w miejscowości i przyczyni się do rozwoju turystyki w Wiśle.

– projekt zostanie zrealizowany do połowy 2018 roku, tak aby latem 2018 basen był otwarty dla mieszkańców i turystów. Ze względu na sezonowy charakter i preferencyjne ceny dla mieszkańców spółka nie będzie przedsięwzięciem dochodowym.

– realizacja projektu i sfinansowanie inwestycji jest możliwe jedynie przy silnym zaangażowaniu i wsparciu Miasta Wisła. Konieczne jest zapewnienie środków Gminy na rekompensatę eksploatacyjną niezbędną do zapewnienia funkcjonowania spółki na poziomie operacyjnym, jak również środków na podniesienia kapitału spółki w celu spłaty zobowiązań.

– Miasto Wisła posiada pełną zdolność do realizacji finansowej projektu. Proponowane rozwiązanie finansowe nie wpłyną na poziom zadłużenia Miasta i zdolność do wypełnienia zobowiązań wynikających z UFP.

Więcej o finansowaniu spółek komunalnych przeczytaj tutaj.

Inne nasze projekty tego typu: MOSiR RadomOSiR Stargard.