Finansowanie przez budżet Miasta czy przez spółkę miejską? Jeśli przez spółkę to z udziałem wejścia kapitałowego Funduszu Municypalnego TFI BGK czy raczej w 100% z długu? Z przekazaniem spółce własności nieruchomości czy bez? Jak to zrobić bez poręczenia Miasta skoro Spółka nie ma zdolności kredytowej na inwestycję? A co z podatkiem VAT? Naliczać czy nie? Na takie pytania odpowiada między innymi opracowanie przygotowane przez Aesco Group na zlecenie władz Miasta Sopotu.

W ramach prac wykonano analizę możliwych sposobów sfinansowania projektu polegającego na remoncie, przebudowie i nadbudowie Ratusza Miejskiego w Sopocie z elementami termomodernizacji. Analiza objęła aspekty prawne, podatkowe i finansowe. Możliwe rozwiązania przedstawiono w pięciu niezależnych scenariuszach.

Każdy scenariusz zawiera opis formalno-prawny procesu pozyskania finansowania. Przyjmując odpowiednie założenia dokonano oszacowania kosztów realizacji inwestycji i pokazano wpływ realizacji danego scenariusza na WPF i budżet Miasta Sopot. W kolejnym rozdziale przedstawiono przegląd inkrementalnych przepływów pieniężnych w ramach projektu, wyliczono efektywny koszt inwestycji z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie oraz przedstawiono wady i zalety każdego z rozwiązań. Na koniec przedstawiono Rekomendacje.