Aesco Group zakończyła właśnie prace nad analizą przedrealizacyjną do projektu PPP pn. Utworzenie kompleksu rekreacyjno-turystycznego na terenie wokół Jeziora Tarnobrzeskiego. Miasto Tarnobrzeg rozważa przekształcenie terenu wokół jeziora położonego niedaleko miasta w kompleks służący wypoczynkowi i poprawie zdrowia. W ramach zlecenia nasza firma przygotowała kilka scenariuszy prowadzenia i finansowania zadania, przygotowała do nich stosowne modele finansowe i zbadała ich wpływ na finanse Miasta. Rekomendowane podejście bazuje na rozwiązaniach PPP.

To już drugi projekt realizowany przez Aesco Group dla Miasta Tarnobrzega.

Analizy przedrealizacyjne do Projektów PPP zawierają zazwyczaj następujące części:

  • Opracowanie koncepcji strategicznej projektu
  • Definicja scenariuszy realizacji projektu
  • Wybór formy PPP
  • Analiza ryzyka
  • Analiza finansowa
  • Analiza ekonomiczna projektu
  • Ocena wpływu przedsięwzięć PPP na WPF JST
  • Test rynkowy partnera prywatnego
  • Wnioski i rekomendacje

Więcej informacji tutaj.