Jak uratować finanse JST przez załamaniem z powodu koronawirusa COVID-19?