W ramach pracy dla Miasta Łomża zakończyliśmy analizę wraz z rekomendacjami dotyczącą modelu sfinansowania przez Miasto rozbudowy dworca autobusowego wraz z budową centrum handlowego. Przeanalizowaliśmy scenariusze, gdzie Miasto w całości finansuje inwestycję z budżetu, budową zajmuje się spółka komunalna a także kilka wariantów w modelach PPP. Analiza każdego ze scenariuszy podsumowana była wpływem danego wariantu na budżet Miasta, w tym jego wynik i wskaźniki zadłużenia.